Τι είναι η πιστοποίηση ISO 26000

Το ISO 26000 αποτελεί οδηγό εφαρμογής της ΕΚΕ, καλύπτοντας όλους τους άξονες της ηθικής, των αρχών της βιωσιμότητας και της διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος και τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Παρέχει αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες και όχι απαιτούμενα κριτήρια. Ως πρότυπο δεν είναι πιστοποιήσιμο, αλλά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης δύναται να εκδοθεί βεβαίωση ορθής εφαρμογής του προτύπου.

Πλεονεκτήματα ISO 45001

Τα βασικά οφέλη μιας εταιρείας από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ISO 26000:2010 είναι τα ακόλουθα:

  • Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά.
  • Βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.
  • Ανάδειξη εταιρικής κουλτούρας.
  • Κινητοποίηση του προσωπικού.
  • Συνεχής βελτίωση της επίδοσής της σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
  • Προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και ΕΚΕ που ήδη εφαρμόζει μια εταιρεία.

Family-owned company from Greece proudly serving individuals and businesses in Greece.

18 χμλ Θεσ/νίκης-Πολυγύρου, Νέα Ραιδεστός
+30 2310 024911

Our-InstaStory

{"error":{"message":"Error validating access token: Session has expired on Monday, 17-Jul-23 06:49:55 PDT. The current time is Sunday, 24-Sep-23 06:45:48 PDT.","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace_id":"AM0eBzZIsoIKPs4nGbBY5ax"}}
el